UWAGA! Ta strona używa plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, dostosowywania stron do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz w celach reklamowych i statystycznych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że pliki cookie będą zapisywane w pamięci urzadzenia. W każdym momencie można zmienić te ustawienia. Szczegóły w: Polityka prywatności
[Zamknij]

Dzisiaj jest: piątek, 19 sierpnia 2022

eZambrów » Wiadomości » Wypalanie traw jest nielegalne!

Wypalanie traw jest nielegalne!

5 kwietnia 2021, 10:00, KGP, red. Miłosz Magrzyk

Cyklicznie na przełomie zimy i wiosny na terenie kraju odnotowuje się liczne przypadki pożarów mających związek z nielegalnym procederem wypalania traw, trzcinowisk lub pozostałości po zeszłorocznych zbiorach.

Ryzyko, jakie niesie ze sobą wypalanie traw na łąkach i nieużytkach rolnych, jest ogromne. Nieuwaga, nagła zmiana kierunku wiatru lub niekorzystne ukształtowanie terenu mogą spowodować pożar, którego opanowanie możliwe będzie jedynie przez straż pożarną. Ofiarami ognia lub dymu mogą być nie tylko ludzie, ale też dziko żyjące zwierzęta. Ponadto ziemia na "wypaleniskach" staje się jałowa.

Wypalanie traw jest niedozwolone

Zwalczanie powyższego procederu stanowiącego niewątpliwie naruszenie porządku prawnego jest jednym z zadań policji, która na mocy art. 2 Ustawy o Policji (Dz.U. z 2020 r. poz. 360, z poźn. zm.) obowiązana jest do ochrony życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra, a także wykrywania przestępstw i wykroczeń oraz ścigania ich sprawców. Tym samym policja "z urzędu" będzie reagować na wszelkie przejawy łamania obowiązującego prawa.

Zgodnie z art. 124 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz.55) "zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów". Przy czym dla wzmocnienia cytowanego zakazu ustawodawca przewidział przepis karny określony w art. 131 pkt 12 - "kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary - podlega karze aresztu albo grzywny". Należy również wskazać przepis art. 30 ust. 3 pkt. 1 - 3 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1463, z późn. zm.), zgodnie z treścią którego "w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności: rozniecenia ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania z otwartego płomienia czy wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych. Za naruszenie przepisów przeciwpożarowych grożą surowe sankcje.

Wyczerpanie znamion wykroczenia z art. 82 § 1 Ustawy z dnia 20 maja 1971 r., Kodeksu wykroczeń (Dz.U. z 2021 r. poz. 281) zagrożone jest karą aresztu (od 5 do 30 dni), grzywny (od 20 do 5000 zł) albo nagany. Natomiast sprawca przestępstwa z art. 163 § 1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r., Kodeks karny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1444, z późn. zm.) sprowadzający "zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10" - w przypadku śmierci człowieka lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu wielu osób, sprawca będzie podlegać karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

W kontekście analizowanej problematyki istotny wydaje się również zapis art. 181 § 1 Kodeksu karnego sankcjonujący przypadki spowodowania zniszczeń w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, których to sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.Źródło zdjęcia: https://pixabay.com/pl/